...den levererade bilden är alltid upphovsmannens. bilder kan beställas för användning såväl på internet som i tryck, vi står gärna till tjänst med både arkivbilder och uppdragsfotografering...

...images may never be considered to be in the public domain. most of the images on this site, and many more in our files, are available for use in publishing applications...

copyright © 1990-2004
sofia fotografer